Støysoner for tunge våpen i Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Definition: Datasettet inneholder støysoner fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt der det brukes tunge våpen, det vil si andre våpensystemer enn håndvåpen. Dette er mer støyende våpen, som er i bruk i de største av Forsvarets skyte- og øvingsfelt. Støysonene i datasettet representerer all militær aktivitet i feltene, også bruk av militære kjøretøy og skyting utenfor faste standplasser. Støysonene er en sammenslåing av T-1442-støygrenser og støygrenser nedfelt i en tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven eller lignende regulering (tilsvarer rød sone), med en buffer (tilsvarer gul sone).

Updated: 20.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency

Usage

Datasettet beregner rød og gul støysone for de største skyte- og øvingsfeltene. Disse støysonene er viktige for utbyggere og privatpersoner som skal gjøre tiltak iht. PBL, samt for kommuner som skal implementere disse sonene i sitt planverk

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2022

Updated: 5/20/2024 3:30:11 AM