Støysoner Avinors lufthavner

Definition: Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støysoner er behandlet iht. T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, Miljøverndepartementet

Updated: 16.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor

Usage

Datasettet gir opplysninger om støy i innflyvningssoner og støy ved bakken i tilknytning til flyplasser. Støyberegningene skal ikke benyttes sammen med detaljerte kartdata

Dataset type: National

Theme: Forurensning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 4/16/2024 3:51:31 AM