Snøscooterløyper

Datasettet inneholder snøscooterløyper i henhold til produktspesifikasjon for Motorferdsel i utmark versjon 20170601. Datasettet omfatter snøscooterløpyer i henhold til motoferdselloven § 4a og viser selve traseen og gir ytterligere informasjon om rutenavn, hjemmel for godkjenning, rutenummer, hvordan løypen er merket, tidsperioder for lovlig kjøring, steder for lovlig rasting, fartsgrenser mv. Datasettet er under etablering

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 11/22/2019 3:20:12 AM

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 11/22/2019 3:20:12 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
useable
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient