Snøscooterløyper

Datasettet viser snøscooterløyper som er fastsatt av kommunene eller fylkesmannen etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Datasettet viser selve traseen og kan inneholde ytterligere informasjon om rutenavn, hjemmel for godkjenning, rutenummer, hvordan løypen er merket, tidsperioder for lovlig kjøring, steder for lovlig rasting, fartsgrenser mv. Datasettet er under etablering. Datasettet omfatter: - Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. - Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag). - Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:25:19 AM

Usage

Datasettet kan brukes i arealforvaltning og kommunal planlegging som kunnskapsgrunnlag. Datasettet kan brukes til kontrollformål, f.eks. kontroll av tillatelser til motorferdsel i utmark, innen redningstjeneste mv.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:25:19 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
deficient
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
deficient
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient