Snøscooterløyper

Definition: Datasettet viser snøscooterløyper som er fastsatt av kommunene eller fylkesmannen etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Datasettet viser selve traseen og kan inneholde ytterligere informasjon om rutenavn, hjemmel for godkjenning, rutenummer, hvordan løypen er merket, tidsperioder for lovlig kjøring, steder for lovlig rasting, fartsgrenser mv. Datasettet er under etablering. Datasettet omfatter: - Snøscooterløyper fastsatt av kommunen etter § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. - Snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark fastsatt av Fylkesmannen etter § 5 i motorferdselloven (og § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag). - Isfiskeløyper fastsatt av Fylkesmannen etter § 8 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Updated: 22.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet kan brukes i arealforvaltning og kommunal planlegging som kunnskapsgrunnlag. Datasettet kan brukes til kontrollformål, f.eks. kontroll av tillatelser til motorferdsel i utmark, innen redningstjeneste mv.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/22/2024 3:23:09 AM