Sjøkart - raster Hovedkart

Hovedkartserien dekker norske kysten fra svenskegrensen til Grense-Jakobselv. Hovedkartene består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få unntak). De er ofte utstyrt med kartutsnitt (spesialer) i større målestokker over trange farvann og havner. Hovedkartserien er først og fremst et navigasjonskart for kyststrøkene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:34:20 AM

Usage

Kartet kan brukes til presentasjon av terrengvariasjon i sjø, og som grunnlag for planlegging og analyse. Siden rasterkartene ikke inneholder kartramme er de egnet til å sys sammen for å presentere et større sammenhengende område. Kartene kan også brukes til andre formål som for eksempel dekor og interiør. For medlemmer av Norge digitalt kan rasterkartene lastes ned fra norgedigitalt.no. Andre brukere som ønsker tilgang må henvende seg til Kartverket, kundesenter@kartverket.no. Rasterkartene er ikke godkjent for navigasjonsformål. Offisielle norske sjøkart bestilles gjennom godkjente POD-forhandlere. Se www.kartverket.no.

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2018

Updated: 2/27/2021 3:34:20 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
good
WFS status
notset
SOSI requirement status
notset
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
notset
ATOM feed status
good