Sjøkart - Dybdedata

Dette er ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedataene er grunnlag for Kartverkets navigasjonsprodukter og tjenester. Dybdepunkt og kurveintervall er ihht Forsvarets navigasjonsplan, dvs. 50m mellom dybdepunktene og kurveintervall: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 etc.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:38

Bruksområde

Dybdedataene kan benyttes til planlegging, modellering, illustrasjoner, forskning og analyse i forbindelse med f.eks: - kystsoneplanlegging - utbygging i havneområder og i kystsonen - miljøovervåkning - geologiske undersøkelser - foreløpig masseberegning - underlag for ulike type temakart - forprosjektering av forskjellige petroleumsaktiviteter - planlegging av fiskeri og havbruk - underlag for verneområder - underlag for beredskapsplaner - forprosjektering av trase for sjøkabel/rørledning Dybdedataene gjelder kun saltvann. Dybdedatasettet finnes også som wms- og wfs-tjeneste se Sjøkart - Dybdedata WMS eller Sjøkart - Dybdedata WFS. Ved videre behov for høyoppløselige dybdedata vises det til Sjømålingsdata (disse må avgraderes).

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:38

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God