Sjøkart - Dybdedata

Definition: Dette er ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull (EPSG 9672). Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedataene er grunnlag for Kartverkets navigasjonsprodukter og tjenester. Dybdepunkt og kurveintervall er ihht Forsvarets navigasjonsplan, dvs. 50m mellom dybdepunktene og kurveintervall: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 etc.

Updated: 26.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Dybdedataene kan benyttes til planlegging, modellering, illustrasjoner, forskning og analyse i forbindelse med f.eks: - kystsoneplanlegging - utbygging i havneområder og i kystsonen - miljøovervåkning - geologiske undersøkelser - foreløpig masseberegning - underlag for ulike type temakart - forprosjektering av forskjellige petroleumsaktiviteter - planlegging av fiskeri og havbruk - underlag for verneområder - underlag for beredskapsplaner - forprosjektering av trase for sjøkabel/rørledning Dybdedataene gjelder kun saltvann. Dybdedatasettet finnes også som wms- og wfs-tjeneste se Sjøkart - Dybdedata WMS eller Sjøkart - Dybdedata WFS. Ved videre behov for høyoppløselige dybdedata vises det til Sjømålingsdata (disse må avgraderes).

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 1/26/2023 3:35:53 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good