Sjøkart - Dybdedata

Definition: Dette er ugraderte dybdedata til fri bruk. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull (EPSG 9672). Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedataene er grunnlag for Kartverkets navigasjonsprodukter og tjenester. Dybdepunkt og kurveintervall er ihht Forsvarets navigasjonsplan, dvs. 50m mellom dybdepunktene og kurveintervall: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 etc.

Updated: 09.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Dybdedataene kan benyttes til planlegging, modellering, illustrasjoner, forskning og analyse i forbindelse med f.eks: - kystsoneplanlegging - utbygging i havneområder og i kystsonen - miljøovervåkning - geologiske undersøkelser - foreløpig masseberegning - underlag for ulike type temakart - forprosjektering av forskjellige petroleumsaktiviteter - planlegging av fiskeri og havbruk - underlag for verneområder - underlag for beredskapsplaner - forprosjektering av trase for sjøkabel/rørledning Dybdedataene gjelder kun saltvann. Dybdedatasettet finnes også som wms- og wfs-tjeneste se Sjøkart - Dybdedata WMS eller Sjøkart - Dybdedata WFS. Ved videre behov for høyoppløselige dybdedata vises det til Sjømålingsdata (disse må avgraderes).

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/9/2023 3:34:59 AM