Sjøkart - Dybdedata

Definition: Datasettet inneholder ugraderte vektoriserte dybdedata til fri bruk. De er enkelt tilgjengelige for innsyn på www.norgeskart.no. Dybdeinformasjonen er referert til sjøkartnull (EPSG 9672). Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Dybdedata gjelder kun saltvann. Dybdedataene er et DOK datasett. Dybdedataene er grunnlag for Kartverkets navigasjonsprodukter og tjenester. Dybdedataene forvaltes i sjødivisjonens maritime primærdatabase. Databasen inneholder sjømålingsdata av forskjellig alder og kvalitet som er sammenstilt til et sømløst vektorisert datasett. Datasettet oppdateres kontinuerlig. Datasettet er ugradert og oppløsning på tetthet mellom dybdepunkt er i henhold til graderingsregimet og gjeldende lovverk om skjermingsverdig informasjon (dvs. 50 m mellom dybdepunktene). Kurveintervallet er: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250, osv. Noen havner har tettere kurveintervall i intervallet 0-30 m (kurver for hver meter). Datasettet er grunnlag for offisielle sjøkart og navigasjonsprodukt, men er ikke et navigasjonsprodukt. Datasettet er også tilgjengelig som WMS og WFS-tjeneste. Det finnes en egen WMS-tjeneste som viser datakvalitet på dybdemålingene.

Updated: 21.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Datasettet kan benyttes til planlegging, modellering, illustrasjoner, forskning og analyse i forbindelse med f.eks: kystsoneplanlegging, utbygging i havneområder og i kystsonen, miljøovervåkning, geologiske undersøkelser, foreløpig masseberegning, underlag for ulike type temakart, forprosjektering av forskjellige petroleumsaktiviteter, planlegging av fiskeri og havbruk, underlag for verneområder, underlag for beredskapsplaner, forprosjektering av trase for sjøkabel/rørledning, osv.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 4/21/2024 3:39:36 AM