Riggområder

Riggområder er representert som flater og angir områder egnet til lengre ankring/opplag av offshoreinstallasjoner. Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige riggområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan og forvaltningsarbeid etter plan- og bygningsloven.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Updated: 8/14/2020 3:13:18 AM

Usage

Datasettet bør vies oppmerksomhet for anvendelse i tidligfaseplanlegging for å unngå konflikter.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 8/14/2020 3:13:18 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
useable
ATOM feed status
deficient