Reindrift - Restriksjonsområde

Datasettet avgrenser områder innenfor det samiske reinbeiteområdet hvor retten til å drive reindrift er begrenset på grunn av særlige rettsforhold.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency

Version number 1

Updated: 8/12/2020 3:22:03 AM

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 8/12/2020 3:22:03 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
notset