Reindrift - Konvensjonsområde

Datasettet viser administrative grenser for svenske reineieres beiteområder i Norge. Områdegrensene er fastsatt i forskrift om beiteområder for svensk rein i Norge, jf. grensereinbeiteloven.

Innsender: Kartverket

Eier: Landbruksdirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:16:32

Bruksområde

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:16:32

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God