Reindrift - Konvensjonsområde

Definition: Datasettet viser administrative grenser for svenske reineieres beiteområder i Norge. Områdegrensene er fastsatt i forskrift om beiteområder for svensk rein i Norge, jf. grensereinbeiteloven.

Updated: 28.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/28/2024 3:28:10 AM