Reindrift - Konsesjonsområde

Definition: Datasettet konsesjonsområde avgrenser områder utenfor det samiske reinbeiteområdet der det er gitt en særskilt tillatelse til å utøve reindrift etter reindriftslovens § 8. Dette gjelder både samisk og ikke-samisk reindrift. Det er avgrenset konsesjonsområder hvor driftsform er forskjellig mellom konsesjonsområdene i tamreinlag (fire områder), konsesjonsområdet Rendalen renselskap og konsesjonsområdet Trollheimen. Datasettet beskriver ikke den forskjellige driftsformen, men avgrenser kun områdene.

Updated: 23.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/23/2024 3:33:40 AM