Reindrift - Ekspropriasjonsområde

Datasettet avgrenser områder som staten har ekspropriert for at det skal kunne utøves reindrift her.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency

Version number 1

Updated: 9/23/2019 12:21:19 PM

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 9/23/2019 12:21:19 PM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good