Reindrift - Ekspropriasjonsområde

Definition: Datasettet ekspropriasjonsområde avgrenser områder som staten har ekspropriert for at det skal kunne utøves reindrift.

Updated: 20.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/20/2024 3:30:26 AM