Opplagsområder

Opplagsområder er representert som flater og angir områder egnet til lengre ankring/opplag av skip.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Updated: 1/24/2021 3:18:28 AM

Usage

Områdene er grunnlag for Kystverkets ivaretakelse av viktige opplagsområder, og vil blant annet knyttes opp til Kystverkets plan og forvaltningsarbeid etter plan- og bygningsloven.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 1/24/2021 3:18:28 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
useable
ATOM feed status
deficient