Norges maritime grenser

Definition: Norges maritime grenser er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter. Grensene og områdene er sammenstilt i et offisielt vektordatasett som dekker områdene Fastlands-Norge, Jan Mayen og Svalbard, samt Bouvetøya.

Updated: 23.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Til bruk for nasjonens suverenitetshevdelse, ressursutnyttelse, oppsyn og navigasjon. Egner seg blant annet til bakgrunnsinformasjon for planlegging og presentasjon av statistikk og analyser, oversiktskart, interaktive kart og datagrunnlag for kartløsninger på Internett.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/23/2024 3:34:51 AM