Norges maritime grenser

Definition: Norges maritime grenser er en samlebetegnelse for grenser og soner i havområder som inngår i Norges lover og forskrifter. Grensene og områdene er sammenstilt i et offisielt vektordatasett som dekker områdene Fastlands-Norge, Jan Mayen og Svalbard, samt Bouvetøya.

Updated: 09.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Til bruk for nasjonens suverenitetshevdelse, ressursutnyttelse, oppsyn og navigasjon. Egner seg blant annet til bakgrunnsinformasjon for planlegging og presentasjon av statistikk og analyser, oversiktskart, interaktive kart og datagrunnlag for kartløsninger på Internett.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 12/9/2022 3:46:06 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good