Nettanlegg

Viser beliggenhet av tranformatorstasjoner, master i sentral- og regionalnett, sentral- og regionalnett med spenningsnivå og eier, samt sjøkabler med spenningsnivå og eier. Pt er distribusjonsnett ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 5/26/2019 3:10:59 AM

Usage

Datasettet kan benyttes ved ROS-analyser og ved utarbeidelse av hensynssoner knyttet til elektriske anlegg. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Dataset type: National

Theme: Energi

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/26/2019 3:10:59 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Download status
useable
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient