Nettanlegg

Viser beliggenhet av tranformatorstasjoner, master i sentral- og regionalnett, sentral- og regionalnett med spenningsnivå og eier, samt sjøkabler med spenningsnivå og eier. Pt er distribusjonsnett ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges vassdrags- og energidirektorat

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:19

Bruksområde

Datasettet kan benyttes ved ROS-analyser og ved utarbeidelse av hensynssoner knyttet til elektriske anlegg. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Energi

DOK-status

DOK-status: Kandidat

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:19

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert