Nettanlegg

Viser beliggenhet av luftlinjer, sjøkabler, transformatorstasjoner og master i sentral-, regional- og høyspent distribusjonsnett. Lavspent distribusjonsnett er ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert. Datasettet oppdateres ikke fortløpende, kun ved behov. Det kan derfor være feil og mangler i datasettet som skyldes manglende oppdatering.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:28:26 AM

Usage

Datasettet kan benyttes ved ROS-analyser og ved utarbeidelse av hensynssoner knyttet til elektriske anlegg. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Dataset type: National

Theme: Energi

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:28:26 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient