Navigasjonsinstallasjon

Kystverket administrerer et system av innretninger for navigasjonsveiledning i Norge. Dette systemet består av innretninger drevet av Kystverket, innretninger drevet av kommunale havner og private innretninger drevet av andre. Innretninger for navigasjonsveiledning gir visuelle og elektroniske signaler som er lagt til rette for å være til hjelp i navigasjonsprosessen for aktsomme sjøfarende. Det er imidlertid ikke hensikten å gjøre det mulig for sjøfarende å identifisere enhver båe eller grunne eller hindring for sjøtrafikken som finnes i norske farvann som ellers er farbare for skip. Derimot skal Kystverket sørge for en fornuftig merking av farvannet i den utstrekning som ressursene tillater.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:25:58 AM

Usage

Datasettet er ikke ment som et hjelpemiddel til navigasjon!

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:25:58 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
useable
ATOM feed status
notset