Naturvernområder - Foreslåtte

Datasettet viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V. Områdevern. Direktoratet presiserer at det kan forekomme feil og mangler i dette datasettet. Informasjon om verneforslag i Naturbase er kun en tilleggsopplysning. Opplysningene er ikke en formell del av verneplanprosessen, jf. saksbehandlingsreglene etter naturvernloven (rundskriv fra Miljøverndepartementet T-3/99). ). Informasjon om verneforslag i Naturbase er kun en tilleggsopplysning. Dersom det er avgjørende å vite om et konkret areal er foreslått vernet, må det derfor tas kontakt med direktoratet, fylkesmannen i det aktuelle fylke, eller med Sysselmannen på Svalbard.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 7/2/2020 3:15:46 AM

Usage

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å vise at bestemte områder omfattes av den type beskyttelse som er nevnt i beskrivelsen, for eksempel i planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart, kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling).

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/2/2020 3:15:46 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient