Nasjonale laksefjorder

Datasettet viser nasjonale laksefjorder opprettet etter vedtak i stortinget 25. februar 2003 og 15. mai 2007. Nasjonale laksefjorder skal gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet i de nærliggende fjord- og kystområdene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries

Version number 1

Updated: 8/14/2020 3:19:21 AM

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 8/14/2020 3:19:21 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
deficient
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good