N50 Kartdata

Kartdata tilpasset målestokkområdet 1:25 000 til 1:100 000. Produktet har et innhold som tilsvarer papirkartserien Norge 1:50 000 med unntak av bathymetri (dybder). Temaer som inngår i produktet er arealdekke (vann, markslag, etc), administrative områder, bygninger og anlegg, høyde, restriksjonsområder, samferdsel og stedsnavn. N50 Kartdata dekker fastlands-Norge og er begrenset av riksgrensen mot nabolandene og territorialgrensen i havet. Produktet er kartografisk redigert med tanke på presentasjon i målestokk 1:50 000. N50 Kartdata ajourføres kontinuerlig og distribueres ukentlig.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:20

Bruksområde

Dataene egner seg blant annet for fremstilling av topografiske kart, temakart, turkart/fritidskart, interaktive kart, som datagrunnlag for kartløsninger på internett og i analysesammenheng.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:20

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God