N5 Raster

Informasjon lik kartene i Økonomisk kartverk. Symboler, linjer og tekst med samme form som på kartene. Informasjonen forefinnes som et rasterlag pr. kartblad. Datamengde ca. 1 Mb pr. kartblad i TIFF-format.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 7/16/2020 3:18:01 AM

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/16/2020 3:18:01 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
deficient
WMS status
good
WFS status
notset
SOSI requirement status
notset
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
notset
ATOM feed status
good