N5 Raster

Definition: Informasjon lik kartene i Økonomisk kartverk. Symboler, linjer og tekst med samme form som på kartene. Informasjonen forefinnes som et rasterlag pr. kartblad. Datamengde ca. 1 Mb pr. kartblad i TIFF-format.

Updated: 29.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/29/2024 3:35:20 AM