N5 Presentasjonsdata

N5 Presentasjonsdata er presentasjonsdata for FKB og andre primærdata tilpasset presentasjon i målestokker omkring 1:5000. N5 Presentasjonsdata inngår som del av produktet N5 Kartdata og benyttes ved produksjon av N5 Raster. N5 Presentasjonsdata avløser det tidligere produktet FKB-Tekst5000.

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:50

Bruksområde

Brukes til presentasjon av grunnkart.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato: 01.01.2018

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:50

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God