N5 Presentasjonsdata

N5 Presentasjonsdata er presentasjonsdata for FKB og andre primærdata tilpasset presentasjon i målestokker omkring 1:5000. N5 Presentasjonsdata inngår som del av produktet N5 Kartdata og benyttes ved produksjon av N5 Raster. N5 Presentasjonsdata avløser det tidligere produktet FKB-Tekst5000.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 8/14/2020 3:27:59 AM

Usage

Brukes til presentasjon av grunnkart.

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2018

Updated: 8/14/2020 3:27:59 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
deficient
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good