N5 Kartdata

Definition: Informasjon tilsvarende digitalt ØK. N5 Kartdata er basert på utvalgte, generaliserte FKB data. Temagrupper: Høyde: Høydekurver, 5 m ekv. og høydepunkt. Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Administrative grenser: Administrasjonsgrenser, eiendomsinformasjon, servituttgrenser, verneområder og kulturminner. Markslag: Markslaginformasjon. Areal: Arealbruk. Bygg og anlegg: Bygninger, bygningsmessige anlegg og ledninger. Samferdsel: Vegsituasjon, jernbane, annen samferdsel og flyplass. Tekst: Presentasjonsdata. Dekning: Dekningen varierer, avhengig av hvor det har vært gjennomført Geovekst - prosjekter. For informasjon om dekning ta kontakt med det lokale fylkeskartkontor

Updated: 15.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/15/2024 3:41:57 AM