N5 Kartdata

Informasjon tilsvarende digitalt ØK. N5 Kartdata er basert på utvalgte, generaliserte FKB data. Temagrupper: Høyde: Høydekurver, 5 m ekv. og høydepunkt. Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Administrative grenser: Administrasjonsgrenser, eiendomsinformasjon, servituttgrenser, verneområder og kulturminner. Markslag: Markslaginformasjon. Areal: Arealbruk. Bygg og anlegg: Bygninger, bygningsmessige anlegg og ledninger. Samferdsel: Vegsituasjon, jernbane, annen samferdsel og flyplass. Tekst: Presentasjonsdata. Dekning: Dekningen varierer, avhengig av hvor det har vært gjennomført Geovekst - prosjekter. For informasjon om dekning ta kontakt med det lokale fylkeskartkontor

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 7/16/2020 3:17:26 AM

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/16/2020 3:17:26 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
good