N20 Kartdata

N20 Kartdata er basert på utvalgte og generaliserte FKB data. Informasjonen er ytterligere generalisert i forhold til N5 Kartdata. Temagrupper N20 Kartdata: Høyde: Høydekurver (ekvidistanse 10 meter) og høydepunkt. Vann: Kyst, sjø, innsjø og vassdrag. Administrative grenser: Administrasjonsgrenser, eiendomsinformasjon, servituttgrenser, verneområder og kulturminner. Markslag: Markslaginformasjon. Areal: Arealbruk. Bygg og anlegg: Utvalgte bygningstyper, bygningsmessige anlegg og ledninger. Samferdsel: Silt/tynnet VBASE, jernbane, annen samferdsel og lufthavn. Tekst: Utvalgte presentasjonsdata.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst

Version number 1

Updated: 5/26/2019 3:17:23 AM

Dataset type: National

Theme: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/26/2019 3:17:23 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Download status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
good