Mulighet for marin leire

Mulighet for marin leire er basert på løsmassekart i ulik målestokk og datasett for marin grense. Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire og kan grovt sett inndeles i seks klasser. Karttjenesten 'Mulighet for marin leire' er opprettet som en hjelp til å lese et kvartærgeologisk kart.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:12:19

Bruksområde

Kan brukes til overordnet "screening" av store områder mht mulig forekomst av marin leire. Andre type data kan bidra til å verifisere om hvorvidt marin leire er tilstede eller ikke, for eksempel grunnboringsdata.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Geologi

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:12:19

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke levert
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert