Mineralressurser

Mineralressursdataene gir en oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. Inneholder både areal og punktregistreringer. Dataene er innsamlet over lang tid. Oppdateres fortløpende etter prioriteringer.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway

Version number 1

Updated: 5/26/2019 3:13:22 AM

Usage

Dataene gir en oversikt over landets forekomster av industrimineraler, naturstein og metaller (malmer), og derigjennom uttakssteder i Norge som på kort og lang sikt kan utnyttes som råstoff. En av nytteverdiene er å sikre at områder for eksisterende og fremtidig uttak blir tatt med i areal- og reguleringsplanene i kommuner og fylker.

Dataset type: National

Theme: Geologi

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/26/2019 3:13:22 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
deficient
SOSI requirement status
good
Download status
useable
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
useable
NGUs egen Atom-feed.