Mineralressurser

Mineralressursdataene gir en oversikt over landets forekomster av metaller (malm), industrimineraler og naturstein. Inneholder både areal og punktregistreringer. Dataene er innsamlet over lang tid. Oppdateres fortløpende etter prioriteringer.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:17:46

Bruksområde

Dataene gir en oversikt over landets forekomster av industrimineraler, naturstein og metaller (malmer), og derigjennom uttakssteder i Norge som på kort og lang sikt kan utnyttes som råstoff. En av nytteverdiene er å sikre at områder for eksisterende og fremtidig uttak blir tatt med i areal- og reguleringsplanene i kommuner og fylker.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Geologi

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:17:46

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Brukbar
NGUs egen Atom-feed.