Militære forbudsområder innen sjøforsvaret

Definition: Datasett i henhold til Forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret. Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-12-20-2058. Forskriften eies av Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i arealplansammenheng, og det er derfor Forsvarsbygg som distribuerer datasettet i Geonorge.

Updated: 22.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency

Usage

Datasettet er relevant i arealplanarbeid i kystnære strøk, slik som kommuneplaner og fylkesplaner

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2022

Updated: 5/22/2024 3:37:20 AM