Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger/bruksenheter og fysiske adresser. Matrikkelen er regulert av matrikkelloven som trådte i kraft 1.1.2010 og erstattet den tidligere delingsloven. Matrikkelen inkluderer også data fra tinglysingen, folkeregisteret, enhetsregisteret, grunnforurensing og kultuminner.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:36:19 AM

Usage

Matrikkelen inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også grensene for matrikkelenhetene (eiendommene), inkludert grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner (paragraf 4 i matrikkellova). Alle bygninger > 15 m2 skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver. Vegadresser brukes for eksempel i bilnavigasjonssystemer for raskt og enkelt å finne fram til en adresse uten at en er kjent på stedet. Koblet mot hvor folk bor (folkeregisteret) brukes adressedata til samfunnsanalyser og andre samfunnsnyttige formål.

Dataset type: National

Theme: Eiendom

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2019

Updated: 2/27/2021 3:36:19 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
deficient
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
notset