Matrikkelen - Eiendomskart Teig

*Forsinket oppdateringsfrekvens i januar*. Kjent feil på 2020-data: Klippepolygonet i kommunegrensen er foreløpig ikke helt nøyaktig, slik at det kan være noe "rare" data i kanten (grenser blir til "Kantutsnitt"). I tillegg er det problem med enkelte flater der buer inngår (buer kan være erstattet av misformet kantutsnitt). *** Datasettet Matrikkelen-Eiendomskart Teig inneholder et lite utdrag av eiendomsinformasjon som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom. Datasettet inneholder teiger (avgrensede arealer/jordstykker) med informasjon om hvilken eiendom den tilhører. Matrikkelnummeret identifiserer eiendommen. Punkt, grenser og teigareal med kvalitetsopplysninger følger datasettet. Volumer til anleggseiendommer (eiendommer over/under bakken) leveres som et areal, et plant "fotavtrykk". Dette datasettet erstatter tidligere Matrikkelen-Eiendomskart på SOSI/Shape formatet. Innholdet er tilsvarende, men noen navn er endret, tilpasset MatrikkelAPI og SOSI. Distribusjoner er satt opp mot en distribusjonsløsning som gir noe forsinkelse fra det offisielle Matrikkelsystemet (fra 15-30 minutters forsinkelse nedlasting av fritt valgt område fra kart, daglig for WMS og WFS, ukentlige for nedlasting av ferdiglagde filer og databaser).Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli lenger. For PostGIS og FGDB: LokalId leveres som heltall. Kjent feil: Ved sammenslåing av to matrikkeleneheter, og teigene er uberørte, blir det ikke generert knytning mot bestående matrikkelnummer på teig som har utgått matrikkelnummer i distribusjonsløsningen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/24/2020 3:18:10 AM

Usage

Kan for eksempel benyttes til kart og presentasjoner og til ulike analyser over eiendommer og andre temadata. Datasettet har flate-representasjon og koblingnøkler (matrikkelnummer)

Dataset type: National

Theme: Eiendom

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2019

Updated: 1/24/2020 3:18:10 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good