Matrikkelen - Eiendomskart (skal utgå)

Disse eiendomskart-distribusjonene er erstattet av nye tilsvarende distribusjoner etter "Geonorge-metoden" og vil avsluttes helt 20. juni 2019. Se "Matrikkelen-Eiendomskart Teig". Eiendomskart med forenklet innhold og struktur i forhold til matrikkelen. Teiger/areal er knyttet til eiendommers gårds- og bruksnummer (matrikkelenheters matrikkelnummer). Det skilles ikke på de ulike matrikkelenhetstypene (grunneiendom, festegrunn, seksjon, jordsameie) på arealer eller grensene. Grensepunkt inneholder blant annet informasjon om stedfestingsnøyaktighet.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/14/2019 3:29:01 AM

Usage

Egnet til bruk som ikke krever helt oppdaterte data. Datasettet kan sammen med øvrige datasett skape et godt og detaljert kartbilde i både store og små målestokker. Datasettet har flatetopologi og koblingnøkler (matrikkelnummer/gårds- og bruksnummer) som gjør det velegnet til analyser.

Dataset type: National

Theme: Eiendom

DOK-status

DOK-status: Proposal

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 11/14/2019 3:29:01 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient