Matrikkelen - Bygningspunkt

Datasettet Matrikkelen-Bygningspunkt inneholder et lite utdrag av bygningsinformasjonen som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger. Datasettet inneholder representasjonspunkt, bygningstype, bygningsnummer som er bygningens identifikasjon uavhengig av system, nåværende status, koblingsnøkkel mot Riksantikvarens registre og bygningstype. Utgåtte bygninger er ikke med, - heller ikke bygningsendringer som påbygg, tilbygg. Distribusjoner er satt opp mot en distribusjonsløsning som baserer seg på endringslogg-tjeneste fra Matrikkelsystemet. De ulike distribusjonene har ulik oppdateringsfrekvens, fra 15 minutters forsinkelse på WFS og nedlasting av fritt valgt område fra kart, daglig for kommunevise filer og ukentlig for fylkes- og lands-filer (ny fil kun hvis det er skjedd endringer i Matrikkelen). Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli lenger.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/23/2021 3:23:44 AM

Usage

Kan for eksempel benyttes til kart og presentasjoner og til ulike analyser over bygninger og geografi. Datasettet har punkt-representasjon og koblingnøkler (bygningsnummer og Sefrak-ident)

Dataset type: National

Theme: Eiendom

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 10/23/2021 3:23:44 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good