Matrikkelen - Bygningspunkt

Definition: Datasettet Matrikkelen-Bygningspunkt inneholder et lite utdrag av bygningsinformasjonen som er registrert i Matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger. Datasettet inneholder representasjonspunkt, bygningstype, bygningsnummer, nåværende bygningsstatus. I tillegg inneholder det ulike id-er for gjenfinning og koblinger (lokal id eller universell uuid) for bygning, og det leveres id(er) for adresse og eiendom pr bygning (hentet fra bruksenhetobjekter i matrikkelsystemet) samt Sefrak-id. Utgåtte bygninger er ikke med, - heller ikke bygningsendringer som for eksempel påbygg eller tilbygg. Produktet inneholder data som er fritt tilgjengelig for alle. Distribusjoner er satt opp mot en distribusjonsløsning som baserer seg på endringslogg-tjeneste fra Matrikkelsystemet. De ulike distribusjonene har ulik oppdateringsfrekvens, fra 15 minutters forsinkelse på WFS og nedlasting av fritt valgt område fra kart, daglig for kommunevise filer og ukentlig for fylkes- og lands-filer (ny fil kun hvis det er skjedd endringer i Matrikkelen). Ved større endringer/lastinger kan forsinkelsen bli større.

Updated: 16.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Kan for eksempel benyttes til kart og presentasjoner og til ulike analyser over bygninger og geografi. Datsettet inneholder koblinger mellom bygning, adresse og eiendom fra Matrikkelen, som vil gjøre det enklere å koble, analysere, gjenfinne og kontrollere disse dataene. Datasettet har punkt-representasjon av bygninger.

Dataset type: National

Theme: Eiendom

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 4/16/2024 3:54:18 AM