Matrikkelen - Adresse

Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister). En offisiell adresse er den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller et annet objekt. En adresse er enten Vegadresse (Storgata 10) eller Matrikkeladresse (33/2-2). Det er et mål at alle matrikkeladresser skal erstattes av vegadresser. Adressen inneholder informasjon om kretstilhørighet til post-, valg-, tettsted-, sokn- og grunnkrets. Datasettet har ikke med adressens knytning til eiendom (matrikkelnummer) ned på seksjonsnivå, kun til grunneiendom-/feste-nivå. Distribusjonen er satt opp mot en løsning som gir noe forsinkelse fra det offisielle Matrikkelsystemet. Fra ca. 10 minutters forsinkelse på WFS og for nedlasting av fritt valgt område fra kart, en dag forsinkelse for kommunevise filer og WMS og ukentlig for fylkes-/landsfiler (ny fil genereres kun hvis det har skjedd endringer i kommunen). Ved større endringer/lastinger kan forsinkelse bli større. Kjent feil: Oppdateringsdato på et adresseobjekt endres ikke ved endret adressenavn fordi veg er eget objekt i matrikkelen.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/30/2020 3:21:39 AM

Usage

Adresse er nøkkelinformasjon inn i mange informasjonssystemer. De er egnet til bruk inn i navigasjonssystemer, kart, presentasjoner og analyse, statistikk, - for eksempel koblet til befolkningsdata. Datasettet har punkt-representasjon og adressen leveres også som tekststreng. Eksempel: "Storgata 3", "Haugen, Fjellvegen 567", "4/1-2". Bruksenhetsnummere leveres her som multippel egenskap til adressen (unntatt på csv-fil).

Dataset type: National

Theme: Eiendom

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 11/30/2020 3:21:39 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good