Markagrensen

Definition: Datasettet avgrenser område for virkeområdet til lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) som trådte i kraft 1. september 2009. Markalovens virkeområde er fastsatt i forskrift 4. september 2015 nr. 1032 om justering av markagrensen fastlegger markalovens geografiske virkeområde med tilhørende kart. Stortinget vedtok mindre endringer i det tilhørende kartet 10. april 2019.

Updated: 01.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Climate and Environment
Version number 1

Usage

Datasettet markagrensen er et tema som skal presenteres i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som vedrører Marka. Datasettet skal i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven utelukkende brukes i markalovens geografiske virkeområde.

Dataset type: National

Theme: Plan

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 6/1/2023 3:41:52 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good