Markagrensen

Definition: Datasettet avgrenser område for virkeområdet til lov 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) som trådte i kraft 1. september 2009. Markalovens virkeområde er fastsatt i forskrift 4. september 2015 nr. 1032 om justering av markagrensen fastlegger markalovens geografiske virkeområde med tilhørende kart. Stortinget vedtok mindre endringer i det tilhørende kartet 10. april 2019.

Updated: 23.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Climate and Environment

Usage

Datasettet markagrensen er et tema som skal presenteres i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som vedrører Marka. Datasettet skal i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven utelukkende brukes i markalovens geografiske virkeområde.

Dataset type: National

Theme: Plan

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 7/23/2024 3:32:35 AM