Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Restriksjonsplanen produseres for å vise de begrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendig for å sikre hinderfritt luftrom for flytrafikken for Avinors lufthavner. Flater har høydeverdi og kan brukes til 3D-modellering.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Avinor

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:28:32 AM

Usage

Datasettet benyttes som grunnlag for arealplanlegging og tiltak knyttet til samfunnssikkerhet.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:28:32 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
useable
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
good