Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner

Definition: Restriksjonsplanen produseres for å vise de begrensninger og rådighetsinnskrenkninger som er nødvendig for å sikre hinderfritt luftrom for flytrafikken for Avinors lufthavner. Flater har høydeverdi og kan brukes til 3D-modellering.

Updated: 24.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Avinor

Usage

Datasettet benyttes som grunnlag for arealplanlegging og tiltak knyttet til samfunnssikkerhet.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/24/2024 3:28:28 AM