Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA)

BRA står for Building Restriction Areas, og beskriver et eller flere områder rundt flyplasser og enkeltstående NAV-anlegg der bygg og konstruksjoner kan forårsake forstyrrelser på signalene mellom fly og bakke, og som vil kunne medføre nærmere bestemte restriksjoner.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Avinor

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:28:52 AM

Usage

Dersom et planlagt bygg eller konstruksjon vil gjennomtrenge BRA-flatene, skal saken evalueres av en fagspesialist i Avinor.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:28:52 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
useable
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient