Låssettingsplasser

En låssettingsplass er et arealavgrenset område nær strandlinjen hvor fisk oppbevares i not/notinnhengning til den er klar for levering. En låssettingsplass er definert som en plass nær strandlinjen hvor topografiske og hydrografiske forhold er slik at et notsteng kan låssettes der, dvs fisken kan oppbevares i noten/ innhengningen til den er klar for omsetning. En låssettingsplass karakteriseres av at den er godt skjermet for vær og vind, ikke har for mye strøm og har tilstrekkelig dybde, oksygen og saltholdighet.

Innsender: Kartverket

Eier: Fiskeridirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:18

Bruksområde

Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene. Det brukes ved utarbeidelse av kommunale kystsoneplaner og reguleringsplaner, og også i regionale planer. Det er et viktig tema for arealavveining av interesser ved søknadsbehandling av tiltak i sjø. F.eks kaianlegg, sjøledninger og akvakulturvirksomhet.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:36:18

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God