Låssettingsplasser

Definition: En låssettingsplass er et arealavgrenset område nær strandlinjen hvor fisk oppbevares i not/notinnhengning til den er klar for levering. En låssettingsplass er definert som en plass nær strandlinjen hvor topografiske og hydrografiske forhold er slik at et notsteng kan låssettes der, dvs fisken kan oppbevares i noten/ innhengningen til den er klar for omsetning. En låssettingsplass karakteriseres av at den er godt skjermet for vær og vind, ikke har for mye strøm og har tilstrekkelig dybde, oksygen og saltholdighet.

Updated: 01.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries
Version number 1

Usage

Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene. Det brukes ved utarbeidelse av kommunale kystsoneplaner og reguleringsplaner, og også i regionale planer. Det er et viktig tema for arealavveining av interesser ved søknadsbehandling av tiltak i sjø. F.eks kaianlegg, sjøledninger og akvakulturvirksomhet.

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 6/1/2023 3:26:19 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
useable
WMS status
useable
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good