Kulturminner - Fjernmålte

Punktfestede arkeologiske kulturminner. Punktfestingen er basert på strukturer på fjernmålingsdata, som f.eks. LIDAR. Strukturene er å anse som automatisk fredet etter kulturminneloven, før annet er påvist. Datasettet skal danne grunnlag for befaring og utgravning av arkeologiske kulturminner under bakken.

Innsender: Kartverket

Eier: Riksantikvaren

Versjons ID 1

Oppdatert: 20.03.2019 03:16:40

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Kandidat

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 20.03.2019 03:16:40

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke levert
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert