Kulturminner - Fjernmålte

Punktfestede arkeologiske kulturminner. Punktfestingen er basert på strukturer på fjernmålingsdata, som f.eks. LIDAR. Strukturene er å anse som automatisk fredet etter kulturminneloven, før annet er påvist. Datasettet skal danne grunnlag for befaring og utgravning av arkeologiske kulturminner under bakken.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage

Version number 1

Updated: 7/4/2020 3:14:43 AM

Dataset type: National

Theme: Kulturminner

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 7/4/2020 3:14:43 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
deficient
Geonorge download-api status
deficient
GML requirement status
deficient
ATOM feed status
deficient