Korallrev

Definition: Kartet viser dokumenterte og stedfestede korallrev av steinkorallen Lophelia pertusa. Forekomstene av korallrev er angitt som punkter på kart. Disse utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet. For mer informasjon om korallrev se: https://www.mareano.no/tema/kaldtvannskoraller/korallrev-1 http://mareano.no/kart/mareano.html#maps/6980

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Institute of Marine Research
Version number 1

Usage

Dataene egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Forvaltning og forskning. Datasettet er en del av det offentlige kartgrunnlaget. Dataene egner seg for bruk i kommuneplaner, kystsoneplaner og veiutbyggingsplaner. Datasettet Korallrev utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 6/5/2023 3:39:25 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good