Korallrev

Kartet viser dokumenterte og stedfestede korallrev av steinkorallen Lophelia pertusa. Forekomstene av korallrev er angitt som punkter på kart. Disse utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet. Dataene egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. På webkart anbefales det at Korallrev benyttes i målestokksområdet fra 1:500 til 1:11000000. For mer informasjon om korallrev se: http://www.mareano.no/tema/koraller/korallrev http://www.mareano.no/kart/mareano.html

Innsender: Kartverket

Eier: Havforskningsinstituttet

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:35:56

Bruksområde

Forvaltning og forskning. Datasettet er en del av det offentlige kartgrunnlaget. Dataene egner seg for bruk i kommuneplaner, kystsoneplaner og veiutbyggingsplaner. Datasettet Korallrev utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:35:56

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
God
ATOM-feed status
Ikke levert