Korallrev

Definition: Kartet viser dokumenterte og stedfestede korallrev av steinkorallen Lophelia pertusa (Desmophyllum pertusum). Forekomstene av korallrev er angitt som punkter på kart. Disse utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet. For mer informasjon om korallrev se: https://www.mareano.no/tema/kaldtvannskoraller/korallrev-1 Visning på MAREANO kartportal: https://kart.mareano.no/mareano/mareanoPolar.html?#maps/7555

Updated: 21.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Dataene egner seg for fremstilling av temakart, oversiktskart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Forvaltning og forskning. Datasettet er en del av det offentlige kartgrunnlaget. Dataene egner seg for bruk i kommuneplaner, kystsoneplaner og veiutbyggingsplaner. Datasettet Korallrev utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 4/21/2024 3:53:22 AM