Konsesjonsområder for uttak av skjellsand, sand og grus fra sjøområdet

Fylkeskommunen er delegert konsesjonsmyndighet for søknad om utforsking og utnyttelse av skjellsand, sand og grus fra sjøområdet. Skjellsandkonsesjoner har varighet på inntil 5 år, men kan søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Fylkeskommunene har data over både aktive og utgåtte konsesjoner. Konsesjonsdata gir informasjon om varighet på konsesjon og maksimalt tillatt uttak. Konsesjonsgiving styres av lov om undersjøiske naturforekomster (Kontinentalsokkelloven) og tilhørende retningslinjer. Skjellsandkonsesjonsområder er viktig arealinformasjon i forbindelse med kystsoneplaner og kommuneplaner.

Innsender: Kartverket

Eier: Fylkeskommunene

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:12:19

Bruksområde

Overvåking og kontroll med opptak av skjellsand. Grunnlangsdata for utarbeiding av regionale og kommunale planer.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 19.03.2019 03:12:19

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God