Jordsmonn

Definition: Jordsmonn inneholder basisdata fra NIBIOs jordkartlegging. Datasettet deler opp fulldyrka og overflatedyrka jord i henhold til jordsmonnets egenskaper og terrengegenskaper. Datafangst foregår i felt og er en kombinasjon av borstikkobservasjoner ned til en meters dybde, tolking av flybilder, samt vurderinger av landformer, vegetasjon og helling. Dette er første beskrivelsen av Jordsmonndata etter harmoniseringen av jordsmonnbasen i 2018. For nedlasting av jordsmonndata kontakt NIBIO.

Updated: 21.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Usage

Jordsmonnet kartlegges etter en standardisert metodikk basert på internasjonale metoder og navnsettingssystem. Temakart fra jordkartlegginga gir grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger innen agronomi og arealplanlegging, jordbrukets klimatilpasning samt risikovurderinger knyttet til miljøbelastninger innen jordbruket.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/18/2015 3:34:34 PM

Candidate date:

Updated: 5/21/2024 3:27:02 AM