Jernbane - Banenettverk

Datasettet Banenettverk inneheld referanselinjer for jernbanestrekningar som er ein del av statens jernbaneinfrastruktur (samt museumsbanar) i Norge med geografisk stedfesta linjegeometri og noder i eit topologisk nettverk. Nettverket har verdiar i samsvar med Bane NOR sin modell for lineære referansar (kilometrering).

Innsender: Kartverket

Eier: Bane NOR SF

Versjons ID 1

Oppdatert: 18.02.2019 03:21:26

Bruksområde

Datasettet kan brukast på eit overordna nivå for å gi ein oversikt over kor statens jernbaneinfrastruktur i Norge befinn seg. Datasettet gir ikkje ein fullstendig oversikt over jernbanenettet på spornivå. For informasjon om enkeltspor viser vi til datasettet FKB Bane. Ved hjelp av lineære referansar (kilometrering) kan informasjon stedfestes på dei enkelte banane. Til dette er det publisert ein eigen versjon av datasettet: Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser. Kan benyttes i ulik målestokk.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 18.02.2019 03:21:26

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God