Jernbane - Banenettverk

Definition: Datasettet Banenettverk inneheld referanselinjer for jernbanestrekningar som er ein del av statens jernbaneinfrastruktur (samt museumsbanar) i Norge med geografisk stedfesta linjegeometri og noder i eit topologisk nettverk. Nettverket har verdiar i samsvar med Bane NOR sin modell for lineære referansar (kilometrering).

Updated: 13.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Bane NOR SF

Usage

Datasettet kan brukast på eit overordna nivå for å gi ein oversikt over kor statens jernbaneinfrastruktur i Norge befinn seg. Datasettet gir ikkje ein fullstendig oversikt over jernbanenettet på spornivå. For informasjon om enkeltspor viser vi til datasettet FKB Bane. Ved hjelp av lineære referansar (kilometrering) kan informasjon stedfestes på dei enkelte banane. Til dette er det publisert ein eigen versjon av datasettet: Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser. Kan benyttes i ulik målestokk.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 7/13/2024 3:25:54 AM