Jernbane - Banenettverk

Datasettet Banenettverk inneheld referanselinjer for jernbanestrekningar som er ein del av staten sin jernbaneinfrastruktur i Norge med geografisk stedfesta linjegeometri og noder i eit topologisk nettverk. Nettverket har verdiar i samsvar med Jernbaneverket sin modell for lineære referansar (kilometrering).

Innsender: Kartverket

Eier: Bane NOR

Versjons ID 1

Oppdatert: 15.12.2018 03:14:38

Bruksområde

Datasettet kan brukes på eit overordna nivå for å gi ein oversikt over kor staten sin jernbaneinfrastruktur i Norge befinn seg. Ved hjelp av lineære referansar (kilometrering) kan informasjon stedfestes på dei enkelte banane. Datasettet gir ikkje ein fullstendig oversikt over jernbanenettet på spornivå. For informasjon om enkeltspor viser vi til datasettet FKB Bane. Kan benyttes i ulik målestokk.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 15.12.2018 03:14:38

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
Brukbar
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
God
ATOM-feed status
Ikke levert