Hovedled og Biled, arealavgrensning

Farleden er gitt gjennom forskrift av 30. november 2009 nr. 1477 (forskrift om farleder). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Mer om farledsstrukturen: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder /Farledsstrukturen/ Datasettet viser hoved- og biledenes arealmessige utstrekning.

Innsender: Kartverket

Eier: Kystverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.12.2018 03:06:41

Bruksområde

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene. Arealene angir hoved- og biledenes arealmessige utstrekning.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 16.12.2018 03:06:41

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
Brukbar
Produktspesifikasjon
God
WMS status
God
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
God
ATOM-feed status
Ikke levert