Hovedled og Biled, arealavgrensning

Farleden er gitt gjennom Forskrift om farleder (farledsforskriften). Hele norskekysten er i dag dekket av et standardisert referansesystem av ulike farledskategorier. Farledsstrukturen omfatter nettverket av sjøverts transportårer og er et nasjonalt geografisk referansesystem for tiltak innen forvaltning, planlegging, utbygging og operativ virksomhet i kystsonen. Mer om farledsstrukturen: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Farleder/Farledsstrukturen/ Datasettet viser hoved- og biledenes arealmessige utstrekning.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration

Version number 1

Updated: 2/27/2021 3:25:49 AM

Usage

Farledsdatasettet beskriver hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder på kysten og det er viktig for Kystverket at det blir tatt hensyn til farledsnettet ved planlegging og forvaltning i kystområdene. Arealene angir hoved- og biledenes arealmessige utstrekning.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/27/2021 3:25:49 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good