Hensynssoner kraftledninger

Datasettet Hensynsoner kraftledninger inneholder byggforbudsoner for Statnetts kraftledninger, Dette er klausulerte-arealer rundt kraftledninger gitt i konsesjon for hvert ledningsanlegg. Byggeforbudsonen legger restriksjoner på aktivitet i denne sonen. Datasettet er et landsdekkende datasett for Statnett.

Innsender: Kartverket

Eier: Statnett

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:16:09

Bruksområde

Byggeplanlegging, Graveplanlegging, Hogstplanlegging, Flyvningsplanlegging, Veiplanlegging.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Energi

DOK-status

DOK-status: Forslag

DOK-status godkjent:

Kandidatdato: 01.01.2019

Oppdatert: 16.02.2019 03:16:09

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke levert
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert