Gyteområder

Datasettet viser områder hvor det blir fanget gytefisk, hvilken art og gyteperiode. Opplysningene er basert på intervju av i fiskere, dvs at det inneholder opplysninger om kommersielle arter

Innsender: Kartverket

Eier: Fiskeridirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:23:30

Bruksområde

Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene. Det brukes ved utarbeidelse av kommunale kystsoneplaner og reguleringsplaner, og også i regionale planer. Det er et viktig tema for arealavveining av interesser ved søknadsbehandling av tiltak i sjø. F.eks kaianlegg, sjøledninger og akvakulturvirksomhet.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:23:30

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God