Gyteområder

Definition: Datasettet viser områder hvor det blir fanget gytefisk, hvilken art og gyteperiode. Opplysningene er basert på intervju av i fiskere, dvs at det inneholder opplysninger om kommersielle arter

Updated: 26.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Directorate of Fisheries
Version number 1

Usage

Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene. Det brukes ved utarbeidelse av kommunale kystsoneplaner og reguleringsplaner, og også i regionale planer. Det er et viktig tema for arealavveining av interesser ved søknadsbehandling av tiltak i sjø. F.eks kaianlegg, sjøledninger og akvakulturvirksomhet.

Dataset type: National

Theme: Kyst og fiskeri

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 1/26/2023 3:41:03 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good