Geologisk naturarv

NGU har utarbeidet en database for geologisk arv. Databasen inneholder landsdekkende data over lokaliteter med interessant geologi, sammen med informasjon om sårbarhet og et eventuelt behov for vern. En kartapplikasjon er allerede utviklet. Når en lokalitet eller område aktiveres i kartapplikasjonen med info-knappen får man tilgang til et faktaark som beskriver hvorfor denne er interessant, og kanskje verd å ta vare på for ettertiden.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.12.2018 03:17:15

Bruksområde

Nytteverdi i pbl-arbeid: Tilgjengeliggjøringen av disse data vil motvirke at viktige geologiske funnsted og –fenomener blir bygget ned og ødelagt, eller i det minste at man blir gjort oppmerksom på disse forekomstene, slik at den negative virkningen av at slike funnsteder blir fjernet, veies opp mot positive effekter av tiltak som vurderes. Dataene danner bakgrunn for utvikling av naturopplevelser, planlegging av naturstier, undervisning og mulig vern av geologisk arv. Vi anser dataene for å være av interesse for kommunenes arealplanlegging, for turistvirksomhet, undervisning og forvaltning.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Geologi

DOK-status

DOK-status: Kandidat

DOK-status godkjent:

Kandidatdato:

Oppdatert: 16.12.2018 03:17:15

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
Ikke levert
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
Ikke levert
WMS status
Ikke levert
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Ikke levert
Nedlastning status
Ikke levert
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert