Friluftslivsområder - kartlagte

Datasettet viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets Veileder M98-2013 (Tidligere DN håndbok 25 – 2004 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder). Formålet med datasettet er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, og at det skal være lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for arbeidet og det ferdige produktet.

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.02.2019 03:27:38

Bruksområde

Arealplanlegging

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Friluftsliv

DOK-status

DOK-status: Godkjent

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 17.02.2019 03:27:38

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
God
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Brukbar
WFS status
Ikke levert
SOSI-krav status
Brukbar
Nedlastning status
Brukbar
GML-krav status
Ikke levert
ATOM-feed status
Ikke levert