Forsvarets skyte- og øvingsfelt land

Definition: Datasettet inneholder den flatemessige utbredelsen av militære skyte- og øvingsfelt avgrenset av Forsvarets eide/leide grunn, og Forsvarets ervervede rettigheter til bruk av arealet til skyte- og øvingsaktivitet, herunder også klausulerte fareområder (sikkerhetssoner). Datasettet beskriver IKKE fare-/restriksjonsområder for luftfarten som kan avvike fra skytefeltets geografiske representasjon på bakken. Datasettet inneholder kun skytefelt som er forvaltet av Forsvarsbygg. Skytefelt i sjø forvaltes primært av Sjøforsvaret, og er ikke med i dette datasettet. Deler av dette datasettet leveres også til Kartverkets N50-serie.

Updated: 19.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: The Norwegian Defence Estates Agency

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2020

Updated: 5/19/2024 3:29:51 AM